Easter Klister 2013

First mock-up.

Flipped front spring done by cutting layers off.

The real deal, and the scale Stromberg 81 carburators.

Carb's on. Note the B motor (modified model A).

For this years Easter Klister I build a scale model of one of the visions, I have for my Model A pick-up.

DANSK (english below):

Beskrivelsen af min model:

Jeg har brugt en del tid på at finde de rigtige dele, og samtidig måttet gå på kompromis med nogle, men her er en beskrivelse;

 • en '31 Ford A ramme,

 • originale for- og bagaksler med originale bremser, som måske bliver de hydrauliske '42/'46 Ford bremser, jeg købte hos Vern Tardel sidste år på turen til US, eller måske original foraksel med Amazon-skiver og Amazon bagtøj, hvis jeg ender ud i at skulle køreteste den en dag,

 • 16” stålfælge i '40 Ford stil fra en Willys,

 • sænket originalaffjedring (har skåret ”fjederlag” ud af modellens for at få den længere ned),

 • en standard Ford A gearkasse, som måske bliver skiftet med en Ford B eller Volvo M40 for at få synkroniseret 2. og 3. gear,

 • en Ford B eller G28T motor (har fjernet det udvendige olierør på en Ford A motor, men mangler desværre en benzinpumpe i korrektstørrelse for at gøre den perfekt!), som jeg har begge typer af i værkstedet,

 • et højkomprimeret Winfield aluminiums topstykke, som jeg forsøger at købe af en Nordmand, og som ellers bliver en anden alu-top,

 • en tænding fra en Ford B, for at få centrifugalregulering, som jeg købte på stumpemarked i Fredericia,

 • to af de eftertragtede Stromberg 81 karburatore fra den 17 boltet 60 hestes sideventils Ford V8 fra '37, den ene købt på stumpemarkedet til Græsted Veterantræf for 3 år siden, den anden købt af webmasteren på Dansk Ford V8 klubs forum,

 • aluminiums indsugningsmanifold, som nok bliver hjemmebygget i rustfast i stedet for,

 • standard Ford A udstødningsmanifold, som nok bliver det lidt større fra en Ford G28T motor,

 • standard udstødningspotte med sidepipe, som nok bliver hvadjegharpåværkstedetindtilvidere og så på et tidspunkt bygget i rustfast,

 • Ford A køler med choppet '32 glasfiber kølermaskering, som jeg desværre blev overbudt på e-bay, hvorfor den enten bliver en anden '32, en choppet '31, en '29 med tilhørende køler, eller en '25 Ford T maskering omkring en Amazon-køler (men det kommer helt an på det færdige udseende!),

 • lad i rammens bredde, lagt direkte på rammen med den bagerste travers op gennem bunden (nok med en kasse omkring, men det nåede jeg ikke), længden af ladet tilpasset til min motorcykel på det tidspunkt,

 • vinklet originalratstamme med malet originalrat (på modellen) eller sort 444 rat,

 • originalkabine, men med sædet fra noget andet; bænksæde i stil med bagsæde fra en Amazon (som på modellen), nedkortet bænksæde fra en Opel P1 eller ombetrukkede sæder fra noget GTI for komfort,

 • og så modellens største kompromis; en '30/'31 ladvognshytte, som pga. tidspres blev '29 hytten fra et Revell sæt, rammesænket ca. 6-8”.

Farvetemaet blev hvidlakkeret chassis med aksler, gear og motor, mørkere blå fælge og lysere blå karosse og lad, som jeg overvejer at få malet i en blend/fade-away i bunden, i stil med dem, Gene Winfield maler – hvilket jeg ikke ville eksperimentere med på modellen. Men jeg har gjort en del mere ud af den her model, end jeg plejer; alle vandstudsene er malet alu-farvet, da vi er nogle, der snakker om at støbe de ting i aluminium selv, køleren er med kobberfarvet top og bund og tændrørene er malet i tre farver!

Jeg har før inkorporeret en anerkendelse af, at Bjarne holder Easter Klister, i min model (kinder-æg ufo'en), og det fik jeg også denne gang: fordi Bjarne trækker os til Jylland, blev rodden udstyret med ”jydekrog” - også for at kunne trække min anden model; en lille autotrailer, matchende i lyseblå og med mørkere blå fælge (dog ellers box-stock).

Vi har før navngivet vores modeller, hvilket vi faktisk glemte at snakke om lørdag aften! Men jeg har navngivet min ud fra følgende begrundelse/lille historie.

Den startede med at være et ”pick-up projekt”, men når den bliver færdig, er den ikke længere det projekt, der skal arbejdes på, og der skal derfor et andet projekt ind i stedet for. Og hvad er mere oplagt at hente sit nye projekt med sin nybyggede ladvogn med tilhørende autotrailer? Derfor præsenterer jeg: ”The PPU” - the project pick-up, the car formerly known as the pick-up project!

ENGLISH VERSION:

This build is, except a few details, exactly how I would like my own, real scale Model A pick-up project to turn out. Therefore I have spend a great deal of time, finding the exact parts, like the ones, I have at the moment, or having plans for getting, in real scale.

·         a '31 Ford Model A frame,

·         stock front and rear axles with stock brakes, which might be exchanged with the set of hydraulic '42/'46 Ford brakes, I bought from Vern Tardel last year on my trip to US, or maybe stock front axle with Volvo 121 Amazon disk brakes and Amazon rear axle, if I end up with the need to have the car road tested (braking and maneuverability, a demand in Denmark for severely reconstructed cars) someday,

·         16” steel wheels in '40 Ford style of a Willys,

·         lowered original suspension (have had some of the layers in the model’s spring cut out in order to simulate a reversed eye front spring and a 6-7 ),

·         a stock Model A gearbox, which might be changed with a Ford Model B or Volvo M40 to get synchronized 2. and 3. gear,

·         a Ford Model B or G28T motor (have removed the outer oil pipe on a Model A engine, but sadly I need a gasoline pump in correct size to make the engine perfect!), which I have both of in the garage,

·         a high compression Winfield aluminum head, which I am trying to buy of a norwegian, or else another aluminum head (Thomas, Lion or other),

·         a Model B ignition with centrifugal regulating (used on the model), which I bought on the swap meet in Fredericia in February, or one of my Scintilla magnetos,

·         two of the sought after Stromberg 81 carburators off the 17 bolted, 60 horse powered Ford V8 from ’37, one of them bought at the swap at Græsted Veterantræf 3 years ago, the other bought of the webmaster of the Danish early V8 clubs forum,

·         aluminum inlet manifold, which might be home build in stainless steel instead,

·         stock Model A outlet manifold, which might be the bigger one from the G28T or a homebuild header,

·         stock muffler with side pipe, which properbly will be made from garage leftovers and made in stainless at some point,

·         Ford Model A radiator with chopped ’32 fiberglass grill shell, which I was outbid on E-bay, why it’s either going to be another ’32, a chopped ’31, a ’29 with matching radiator or a ’25 T grill shell around a Volvo 121 radiator (but that is all about the look of it!),

·         original style pick-up bed, laid directly on the frame with the rear frame crossmember going through the floor, maybe with a box around it, and the length adjusted to my motorcycle at that point,

·         original steering column with custom angled housing with painted stock steering wheel (used on model) or black steering wheel off an Volvo 444,

·         stock interior, but seat from something else, as Model A seats are terrible; bench seat like the back seat from a Volvo 121 (used on model), shortened bench seat from an Opel P1 or reupholstered seats from some newer GTI tuner car for comfort,

·         and then the model’s biggest compromise; a ’30/’31 pick-up body, which due to time pressure was changed to the ’29 Revell body, lowered 6-8” over the frame, stock roof height.

The colour scheme is white chassis with running gear, darker blue wheels and light blue body and bed, which I am still wondering, if I should have painted in a fade-away in the style of Gene Winfield – which I didn’t wanted to experiment with on the model. All water pipe connection is aluminum coloured, as we are some, who are meddling with casting of aluminum parts ourselves.

Earlier years, I have incorporated a tribute to Bjarne “Spaceman” in my model, as a thank you for hosting the EasterKlister challenge, and this year as well. It is well know (in Denmark, at least), that in Jylland (Jutland, west side of Denmark) everybody has a tow bar/trailer hitch on their car, thereof the nickname “Jydekrog”, which roughly can be translated to Jutlander hook. Therefore I put in a tow bar on the rod, and that way I could also pull my other part of the model – a small car trailer, painted in the same colour scheme, otherwise box stock.

We usually have to name our models, and therefore I came up with this little story:
It started out as a pick-up project, but when it gets done, it is no longer the project, I have work on, and therefore I have to have another project. And why not pick up my new project with my newly finished pick-up with the car trailer to match? Therefore I present: “The PPU” – the Project Pick Up, the car formerly known as the pick-up project!

Write a new comment: (Click here)

SimpleSite.com
Characters left: 160
DONE Sending...
See all comments

| Reply

Latest comments

10.01 | 17:20

Um otimo projeto

...
27.12 | 22:29

Hallo Again i found the oilpan for the engine i do have a extra crank any blocks around?
Kind regards!
Mats

...
31.01 | 00:54

Hey Dannerr, It was justy a passing thought about the HC head, I will prpbably leave it as it is , I only use it around here, I dont go on any tours. Thanks ...

...
30.01 | 09:05

Functionwise the B-carb on the G28T should work fine, but you'll be able to get more power out of it, if opted to other carbs. :)

...
You liked this page